Valgprogram KV2017

De levende lokalsamfund

Faaborg Midtfyn Kommune skal være borgernes kommune. Alle os, der bor her skal opleve os som en del af kommunen, der bliver inddraget, når det er muligt og når det giver mening.

- Borgerbudgettering skal fastholdes og udbygges

- Fællesskab i lokalsamfundene skal understøttes fx via et rigt foreningsliv

- Kommunalbestyrelsesmøder skal holdes flere forskellige steder i kommunen, efterfulgt af et borgermøde med et aktuelt tema.

- Ansættelse af fundraiser (Pengeopgraver) i FMK til at hjælpe lokale ideer på vej og til at skabe udvikling kommunalt og lokalt. Vedkommende skal også kunne støtte og søge midler til private iværksættere og mindre virksomheder

- Borgerinddragelse. Vi vil i Det Radikale Venstre være åbne for dialog om vigtige emner og være åbne for nye former for inddragelse.


Børnenes kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune skal være børnenes kommune. Det er radikalt hjerteblod. Dannelse og uddannelse går hånd i hånd og hånd og ånd hænger sammen.

- Vi vil investere i børnene i de enkelte dagsinstitutioner, skoler mm. Penge, der gives til børneområdet, skal blive der.

- Vi har høje ambitioner på børnenes vegne. Vi vil have børneliv på første klasse.

- Børn skal møde et varieret kulturliv & være i bevægelse

- Faaborg-Midtfyn Kommune er rig på forskellige former for grundskoler. Den rigdom skal vi værne om.

- Demokratisk dannelse og kultur i skolen som fag/tema

- Oprettelse af Kommunal Ungdoms Bestyrelse: Medlemmer til KUB vælges for et år blandt 13-18 årige uge.


Et kulturliv i bevægelse

Vi skal sikre grobund for et rigt kulturliv, der udvikler sig og skaber sig nye platforme. Til glæde og gavn for alle os, der bor her og alle dem, der besøger kommunen.

- Etablering af et Carl Nielsen Musik -og- kulturhus i Nr. Lyndelse med museum

- Understøtte et såvel traditionelt som eksperimenterende kulturliv

- Vi vil værne om haller og kulturhuse i lokalsamfundene

- Der skal males protrætter af borgmestrene, der har været og dem, der kommer


Gode ældreliv

Vi skal passe godt på vores ældre borgere. En god og værdi ældrepleje skal være en selvfølge og er en forudsætning for det gode ældreliv. Det gode ældreliv er levede liv og indeholder bl.a. muligheder for at deltage i fællesskaber. Gode ældreliv har mulighed for at blive levet med værdighed.

 Vi skal se muligheder i sundhedsinnovation, der kan hjælpe de ældre til et mere værdigt liv

- Generationer beriger hinanden, når de mødes ligeværdigt. Samarbejde mellem børnehaver, skoler og ældrecentre. Måske mulighed for daginstitutioner og plejecentre i samme lokaler.

- Vi vil arbejde for bedre kollektiv trafik i hele kommunen


Integration

Alle tilflyttere til kommunen uanset om det er danskere, flygtninge eller udlændinge skal bydes velkomne og introduceres til vores rige kultur, skoleliv og foreningsstruktur Dette omfatter også sport og deltagelse i frivilligt arbejde.


Erhvervsliv

- Et erhvervsliv i udvikling er en forudsætning for en kommune i udvikling

- Etablering af erhvervs/vækstklynger i kommunen evt. i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, private fonde og erhvervslivet

- Det er vores intention, at lokale virksomheder støttes i fortsat udvikling via hurtig og kompetent samarbejde mellem kommune og erhvervsliv

- Faaborg-Midtfyn Kommune skal være et mekka for iværksættere. Initiativ og virkelyst skal støttes, så vi også i fremtiden kan skabe nye arbejdspladser

- Gennem dialog, infrastruktur og uddannelse støttes den generelle udvikling at erhvervslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune

- Der skal ske en udvikling af turismeerhvervet i hele vores kommune

- Der skal satses på at brande vores kommune i samarbejde med markante lokale virksomheder og organisationer


Beredskabet

I Det Radikale Venstre vil vi have fokus på at alle borgere i alle dele af kommunen får den bedst mulige beredskabsmæssige dækning. Samtidig er det vigtigt for os, at beredskabet er udstyret med det materiel, der er behov for til at kunne løse opgaverne tilfredsstillende.


Faaborg-Midtfyn Kommune skal være Fyns grønne hjerte

Vi skal passe på vores natur og værne om miljøet i FMK. Vi vil have en bæredygtig grøn vækst. Det fordrer også et erhvervsliv, der har fokus på bæredygtighed.

- Kommunale elbiler, der også er en del af en delebilsordning for borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune

- Bæredygtig busdrift

- Der skal genskabes mere natur og fortsat udvikles muligheder inden for friluftsliv

- Lavenergibyggeri skal prioriteres i højere grad

- Etablering af cykelstier, således hele Faaborg-Midtfyn Kommune bindes sammen og det bliver muligt at færdes sikkert på cykel rundt i hele kommunen.


Ligesom vor opstillingsform er vore forslag sideordnede