Radikale værdier

Det Radikale Venstres mål er et samfund, hvor mennesker kan leve værdigt sammen og i balance med naturen. Vi vil værne om og udbygge folkestyret i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi vil arbejde for, at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver et fællesskab med plads til og brug for alle. Vi vil sikre, at vi ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det Radikale Venstre tror på det frie og ansvarlige menneske, der virker i samspil med andre mennesker.

Mennesket udvikler sig gennem sine valg og handlinger i samspil med andre. Et demokratisk samfund kan kun fungere, hvis dets medlemmer føler sig forpligtet over for hinanden. Det betyder både rettigheder og pligter for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. For Det Radikale Venstre hænger frihed og forpligtelse uløseligt sammen.

Samtidig er de enkelte borgeres indsats og stræben efter at realisere sine muligheder nødvendig for, at fællesskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune kan udvikle sig og være mangfoldigt.

Det Radikale Venstre ønsker et samfund med frihed til at tro, tænke og handle. Vi vil styrke nærdemokratiet, så alle har lige ret til og mulighed for at øve indflydelse på trods af økonomiske og sociale forskelle. Vi mener, at demokrati forudsætter, at den økonomiske og sociale afstand mellem mennesker ikke er for stor.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal indrettes, så flest muligt kan klare sig selv. De, der ikke kan, skal sikres hjælp.

Folkestyret i kommunen bygger på åbenhed og debat mellem vælgere og folkevalgte. Derfor er dialogen mellem de folkevalgte og borgerne så vigtig.